[VMWare] 단풍잎게임 완벽하게 우회하신분 계신가요?

makywhy   
   조회 13922   추천 0    

 저도 팅기지도않고 우회 거의다 한거같은데 다음날에 보호모드가 걸려가지고 보호모드까지 안걸리면서 완벽하게 쓰고계신분 계신가요?


다른 프로그램이용하는것도 상관없습니다.


비밀글로 해결책좀 알려주시면 사례금드리겠습니다ㅠㅠ 한달째 찾아보고있는데 답이 안보이네요.. 

comet2665 2022-12
메이플이면그냥업무용미니PC중고로구매하셔서돌리시면될거같은데..원격제어솔루션하고 FHD급 동글사용하시면별문제없을거같습니다.
대당20잡으시면될거같습니다.
     
makywhy 2022-12
*비밀글입니다
          
comet2665 2022-12
*비밀글입니다


제목Page 10/127
2015-12   1181424   백메가
2014-05   4633718   정은준1
2023-01   9379   회상2
2023-01   7158   Dreaday
2023-01   7226   곰삼촌
2023-01   4542   폭풍간지꽃…
2023-01   30277   닭아야옹해바
2022-12   15174   쪼커
2022-12   14078   일리케
2022-12   14029   낄낄맨
2022-12   13370   쪼커
2022-12   15680   쪼커
2022-12   15888   푸른해원
2022-12   10594   일리케
2022-12   13953   최프로
2022-12   13923   makywhy
2022-12   12601   울트라파이퍼
2022-12   12073   막내의하루
2022-12   10317   makywhy
2022-12   8504   쪼커
2022-12   9438   내맘구리탱탱
2022-12   12728   모르는게많…